Bescal en Sportfondsen nog niet op één lijn | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Het jongerenwerk heeft zijn plek gevonden in De Greef.
Het jongerenwerk heeft zijn plek gevonden in De Greef. (Foto: A. in 't Veld)

Bescal en Sportfondsen nog niet op één lijn

  Politiek

LISSE • Het college heeft nog geen invulling kunnen geven aan de opdracht van de vorige gemeenteraad om uit te zoeken of er een winst voor de gemeente valt te behalen als er nauw(er) wordt samengewerkt tussen Bescal en Sportfondsen. Eerstgenoemde beheert en exploiteert namens de gemeente de culturele accommodaties, Sportfondsen de sportaccommodaties.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt hierover dat nu eerst het lopend contract met Bescal met twee jaar wordt verlengd, waardoor dat gelijk eindigt met de afloop van het contract met Sportfondsen. "Eerst dan gaan we met beide organisaties in gesprek om uit te zoeken of nauw samenwerken mogelijk is en voordelen oplevert."
Een en ander heeft ook te maken met het accommodatiebeleid waarbij het streven is gericht op een zo efficiënt mogelijk gebruik maken van accommodaties en zelfs bestuderen of er een of meerdere moeten worden afgestoten Van der Laan laat in dit kader blijken dat van afstoten van welke accommodatie dan ook op dit moment geen sprake is. "Van Ter Specke (onder andere de nieuwe sporthal, red.) en De Beukenhof ligt nu vast wat er moet gebeuren. Wat dat laatste gebouw betreft zijn de woningbouwplannen aldaar niet van tafel, maar wil de coalitie dat het nodige wordt ondernomen om met name eenzaamheid te bestrijden. En daar zijn gebouwen voor nodig."
De wethouder zegt ook dat aanvankelijk werd gedacht het gebouw De Engelenburcht op het speelterrein van Kindervreugd af te stoten, maar hier uitdagingen te zien. Besloten wordt om samen met stichting Bescal te kijken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van Engelenburcht te verbeteren. Wordt dus niet verkocht. Evenals het Poelhuys. "En dan blijven alleen Floralis, De Greef, de bibliotheek en danscentrum Welkom over om voor verkoop onder de loep genomen te worden. Floralis draait inmiddels ondanks het exploitatietekort van drie ton erg goed. De bezetting is goed en meer en meer merken we dat Lissers trots zijn op deze accommodatie. Wat betreft De Greef speelt de vraag wat je aan ruimte nodig hebt voor het jongerenwerk dat moet blijven bestaan. Er hebben inmiddels gesprekken met De Greef plaatsgevonden en men wil positief meedenken. En het gebouw van Welkom komt vooralsnog ook niet voor verkoop in aanmerking. Er is veel geld in dit gebouw geïnvesteerd en er loopt een contract met de huidige huurders. Wel zien we nog mogelijkheden om wellicht de leegstaande bovenverdieping te verhuren, waardoor de opbrengst positiever kan worden. In februari van dit jaar heeft het college de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst dansschool Welkom vastgesteld met dien verstande dat ruim voor het einde van de huurperiode gesprekken worden opgestart tussen partijen aangaande het afstoten van de accommodatie en/of het verlengen van de huurovereenkomst en de daaraan gekoppelde huurprijs. Het beheer en toezicht van het gebouw ligt bij de afdeling facilitaire zaken van de gemeente net als het gemeentehuis. Vooralsnog is er geen noodzaak of urgentie om het gebouw over te dragen in beheer en exploitatie bij een overheidsbedrijf."
Van der Laan erkent dat het college op dit moment nog geen idee heeft welke kant het allemaal uit zal gaan, maar komt na de nodige onderzoeken wel met een rapportage. Daarna zal de gemeenteraad knopen moeten doorhakken en ook de voorgenomen bezuinigingen (op de vierkante meters) meenemen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>